Vaste Sterren en Constellaties

Zaterdag 22 oktober een lezing van Johan Ligteneigen.

De toepassing van de vaste sterren en constellaties in de astrologie is gebaseerd op de Griekse mythologie, maar mythologie, synchroniciteit en archetypen vormen één geheel bij het werken met de vaste sterren. Diverse voorbeelden komen aan bod om dit nader toe te lichten tijdens de lezing.
Onze plaats in het universum, in de kosmos, zal worden verkend aan de hand van een reis naar de uiteinden van het heelal, waarbij wij stil zullen staan bij de sterren die deel uitmaken van onze horoskoop. Laat u verbazen door afstanden, afmetingen, snelheden van diverse sterren en van onze eigen Melkweg.

Na deze reis zullen alle twaalf zodiakale constellaties worden behandeld, welke sterren zich daarin bevinden en zult u leren bepalen of een ster of een constellatie invloed heeft op de horoskoop. 

Het tweede deel van de lezing gaat in op de uitwerking van de individuele sterren, die door Ptolemeus in de 2e eeuw na Chr. al werd vastgesteld. Hoe dit voor u of voor een andere horoskoop zal uitwerken, wordt bepaald door de regels van de klassieke astrologie, want het werken met de vaste sterren en constellaties komt voort uit de Hellenistische astrologie die tussen de 1e en 6e eeuw na Chr. tot vervolmaking kwam. Hiervoor hoeft u geen opleiding klassieke astrologie te hebben gehad, de uitgangspunten zullen u worden verklaard.

Er is een uitgebreide oefening voorzien die u allemaal zelf kunt doen, uiteraard onder begeleiding van de spreker, daarvoor is ruim tijd gereserveerd.

Alle onderwerpen van deze lezing vindt u terug in het laatste boek over de vaste sterren en constellaties uit 2021. Dit boek is een uitbreiding op het eerste boek uit 2011 en bevat vrijwel allemaal nieuwe onderwerpen. In de zaal is er een beperkt aantal boeken voor de verkoop aanwezig.

Johan Ligteneigen houdt zich vanaf 1978 bezig met astrologie, schreef artikelen en een lessenserie in het astrologisch tijdschrift Sagittarius tussen 1980-1984 en 1999-2002. Hij is auteur van het astrologisch computerprogramma Newcomb en deed veel onderzoek naar de baanberekeningen van de planeten. De auteur onderhoudt een zeer uitgebreide website met artikelen, lessen en horoskoop besprekingen en gaf tussen 2008 en 2016 het astrologisch E-magazine Zaniah uit en tussen 2020 en 2022 een 40-tal Astrologische Nieuwsbrieven. Sinds 2011 heeft Johan een tiental boeken gepubliceerd over vrijwel alle aspecten van de astrologie, met een nadruk op de klassieke astrologie.