Astrologisch Herstellende Energie Therapie

28 september komt Floor Geenen in Baarle spreken over de door haar ontwikkelde Therapie. In 2014 is deze Astrologische Herstellende Energie Therapie vanuit mijn praktijk ervaring ontstaan en zo kan er gesteld worden dat er inmiddels veel, heel veel ervaring is opgedaan. Er is een uitgebreid werkboek gecreëerd, puur gebaseerd op het in beweging zetten van astrologische inzichten. Dit werkt vooral prima vanuit Reiki, ReikiTalk, SEM, Quantum Touch of welk ‘energie-werk’ dan ook.

Als bevlogen astroloog voelde ik vaak frustratie door het principe dat ik wel thema’s zichtbaar mochtmaken, maar er verder geen handvatten voor kon aanreiken of constructief beweging in kon krijgen. Die combinatie tussen “het zien en in beweging brengen” kwam in mijn praktijk wél aan de orde en zo is er in de loop van de afgelopen jaren een hoop ervaring opgedaan.

Over deze nieuwe, specifiek voor Astrologen ontwikkelde techniek, gaat dan ook mijn lezing. Vooral omdat blijkt dat elke astroloog in staat kan zijn om echt daadwerkelijk, therapeutisch werk te verrichten. Door te leren ‘communiceren’ met de planeten die aandacht vragen (of waar je zelf meer van wilt weten), komt veel wijsheid naar voren. Zo kan een astroloog ook zelf nog meer astrologische kennis opdoen terwijl degene die je behandelt de specifieke werking ondergaat en in balans kan komen.

Tijdens de AHET workshop van 2 aansluitende dagen leer je via kinesiologie ofwel spierreflexologie als het ware ‘in te loggen’ op de frequentie van de planeten en lichten. Tijdens die twee dagen krijgt iedere deelnemer ook toegang tot het werken met de energie van Sirius. Deze uitwerking van deze krachtige,dubbele ster van het sterrenstelsel “De Grote Hond” neemt duidelijk toe op onze Aardbol en geeft een prachtige, aanvullende licht- en energiebron voor de mensheid om mee te werken aan het herstel van lichaam en geest.

Door het communiceren met de Universele Energiebronnen via de cliënt geeft deze persoon dus in principe alle instructies, de prioriteiten, de volgorde, het tempo en de behandelwijze aan – heelspecifiek, stap voor stap…..
De kennis van de astroloog brengt helderheid en inzichten in de uitwerking op lichaam en geest en metde handen breng je die ‘shifts’ ook echt daadwerkelijk in beweging. De astrologische inzichten zorgen voor geestelijke activiteit en het energiewerk zal het lichaam inspireren om te resoneren hierop.

De veranderingen die hierdoor ontstaan kunnen het zelfherstellend vermogen activeren en zo zie je dan de hele energieverdeling vaak op een natuurlijke ‘wonderlijke’ wijze terugveren.

Inmiddels heb ik in mijn praktijk “Gaia-abc” nu ruim ervaring opgedaan in het (samen)werken met de diverse Universele Energiebronnen. Zo kan ik gerust stellen dat je via spierreflexologie perfecte handposities kunt vinden die exact samenlopen met de geboorte- en actuele standen van de planeten van de betreffende persoon.

Uiteraard wordt er ook vanuit de Caduceus-Code gewerkt. De aandrijvende energie die hier zichtbaar wordt, geeft vele intense inzichten en bewegingen en ook die worden in de workshop uitgebreid toegelicht.
Als de ware kern, de bron/oorzaak van een kwaal/burn-out/verstoring eenmaal zichtbaar is dan kunnen alle aannames, gedachtenpatronen en conditioneringen zich hieraan aanpassen.

Het werkboek wat bij deze workshop hoort is veel omvattend en geeft handposities vanuit organen,klieren en lichaamsfuncties maar ook vanuit de bijhorende meridianen die duidelijke ‘linken’ hebbennaar planeetuitwerkingen. Daarnaast wordt er veel bereikt vanuit de impulsen van de kleine hersenenen ook hier wordt uitgebreid bij stilgestaan. Als mensen weer de ‘moed’ kunnen vinden (onderbuik) omnaar hun intuïtie te luisteren (3e oog), dan komen ze vanzelf meer in balans en daar mogen wij als astroloog vol bewondering en dankbaar bij helpen…..

Door het werk van een AHET therapeut, kan de ‘eigen wijsheid’ in beweging komen en kunnen de planeten werken vanuit de initiële intentie, puur gezien vanuit de belofte ofwel de blauwdruk van decliënt, vanuit de horoscoop….
Niet meer levend vanuit verwachtingspatronen van ouders en/of omgeving, niet meer geblokkeerd vanuit een zwaar psychologisch dna verstoring of vanuit gecreëerde angst- en/of gedachtenpatronen van culturen en/of opvoedingen. Krachtig en puur vanuit de talenten en ‘beperkingen’ die van ieder en alles in de horoscoop in beeld kan krijgen, die wij als astroloog zichtbaar mogen maken en nu dus ook inbeweging mogen zetten….. Uitwerkend op lichaam en geest, puur individueel, zuiver en op maatgesneden….