Kinderhoroscopen – Luc Helderweirdt

Kinderhoroscopen kunnen niet geduid worden zoals horoscopen voor volwassenen. In deze lezing zal Luc het verschil uitleggen tussen het duiden van een kinderhoroscoop en een radix voor een volwassene. Na de algemene uitleg van zijn manier van werken, volgt een volledig uitgewerkt voorbeeld. Het zijn niet alleen de planeten die behandeld worden, maar ook de Zwarte Lichten worden geduid in functie van het groeiproces van het kind. Er wordt aandacht besteed aan de gaven, talenten maar ook aan de conditioneringen en mogelijke problemen die het kind kan ervaren. Veel ouders zijn niet op de hoogte van de gaven van hun kind en zijn zich ook niet bewust van de conditioneringen waarmee zij hun kind beperken of afremmen. Op de hoogte zijn van deze gegevens draagt enorm bij tot een goede begeleiding van het ontwikkelingsproces van het kind en niet alleen voor de ouders. Na de lunch worden de horoscopen van drie kinderhoroscopen besproken.

Biografie Luc

Luc zag het levenslicht op 19 december 1956 te Sint-Amandsberg (Gent).

Hij studeerde in 1976 af als regent wiskunde – fysica – economie. Dit beroep oefende hij bijna 40 jaar uit en geniet nu van een welverdiend pensioen.

Van 1988 tot 1997 was hij actief als scheidsrechter in Hogere Afdelingen voetbal in België. Door een zware knieblessure werd hij gedwongen afscheid te nemen van de arbitrage. Het was in die periode (1997-1998) dat hij kennis maakte met astrologie die hij tot op heden nog altijd bestudeerd. Van 2014 tot 2023 was hij lid van de Vlaamse Astrologische Kerngroep (VAK) te Schilde.

Via het lesgeven en astrologische consulten, heeft hij heel wat ervaringen kunnen opdoen met kinderen.