Is huis 8 van Schorpioen?

Zaterdag 22 april een lezing/workshop door Martien Hermes.
Sinds begin van de twintigste eeuw wordt een astrologisch alfabet- het astrologische ABC- onderwezen dat in essentie heeft geleid tot een gelijkschakeling van astrologische principes op basis van analogie. Een teken wordt in feite gezien als de bron van de inhoud van een eraan analoog huis en hetzelfde geldt voor de dispositor van elk teken. Ook die planeet is verwant aan de inhoud van het betreffende analoge huis. Dit is het gangbare idee. Daardoor heeft het vaste grond gekregen dat de Schorpioen en zijn dispositor, als het achtste teken geteld vanaf Ram, inhoudelijk hetzelfde is als de betekenis van dit achtste huis.

Martien zal in deze lezing aantonen dat er meerdere ABC bestaan en dat het misleidende – en volgens Martien foutieve – ABC leidt tot inhoudelijke veranderingen van de betekenis van tekens, huizen en planeten.

In het tweede deel zal Martien laten zien wat een aannemelijkere bron is van de toewijzing van onderwerpen aan huizen, gebaseerd op recente(re) inzichten in de wortels van de astrologische traditie(s).

Martien Hermes schreef diverse boeken, waaronder Astrologie als Ambacht, over Middeleeuwse uurhoekduiding.  En verder het boek Bewegen en bewogen worden en De terugkeer van het lot in de astrologie, gewijd aan de ontdekkingen en restauratie van de Griekse- Hellenistische Astrologie

Martien produceert goed ontvangen (Engelstalige) video’s over hellenistische astrologie op zijn You Tube kanaal, met meer dan 1000 abonnees.
Verder verzorgt hij twee Engelstalige cursussen op zijn Patreon pagina. De eerste ‘Whole Sign Places and Egual cusp’ gaat over het non-probleem van wat het juiste huizensysteem zou zijn (dat is in de Griekse periode al bepaald).
De tweede ‘What Moves your Soul, Zodiacal Releasing’, gaat over een fascinerend herontdekt prognosesysteem waarover Martien in 2008 een cursusboek schreef: Goede Tijden, Slechte Tijden.
Zie verder zijn website.