Geoastrologie mundaan en persoonlijk

26 oktober komt Vera Verhagen spreken over geoastrologie mundaan en persoonlijk.
We beginnen met een kort exposé van de 3 geoastrologische technieken te weten de windroos, de astro cartografie en het geodetisch equivalent. Na wat voorbeelden in het persoonlijke kader gaan we verder met de mundane duiding van de astrocartografie lijnen van de cycli van de langzame planeten. Al jaren doe ik onderzoek naar het verband van deze cycli met tendensen in het wereldgebeuren. Daarbij kijk ik aan de hand van de astrocartografische kaart van de horoscoop van een kritieke fase (conjunctie, vierkant en oppositie) in zo’n cyclus in welke gebieden er analoge toonaangevende gebeurtenissen plaatsvinden. Meestal hoef je daar niet lang naar te zoeken maar springen ze met 1 google search direct in het oog. Om daar qua betekenis chocola van te kunnen maken is het wel van cruciaal belang om de achtergronden van die gebeurtenissen goed te kennen en hoe deze zijn ingebed in de wereldomspannende machtsstructuren die zich sinds de Franse revolutie maar vooral na de 2e wereldoorlog aftekenen.  
In deze workshop kijken we waar op aarde de cycli van Uranus met Neptunus, Uranus met Pluto en Saturnus met Pluto vanaf de 2eWereldoorlog tot uitdrukking komen en wat we op de planeetlijnen van de aankomende Saturnus Pluto conjunctie kunnen verwachten. Zo zou het met die conjunctie precies over het MC van New York (Wall Street) wel eens verstandig kunnen zijn onze aandelen snel te verkopen.

In de middag gaan we met onze eigen windroos in ons huis aan de slag. Dat lukt alleen als je een platte grond van je huis (benedenetage) meeneemt. Je kunt die het beste op een dubbel A4tje op een schaal van 1:30 tekenen. Probeer ook alle belangrijke meubels op de juiste plaats in te tekenen en geef met een pijltje het kaartnoorden aan; te vinden met google maps of liever google earth. Ook heb je een print van je windroos nodig. Die kun je eenvoudig maken met Solar maps dat tegenwoordig in Solar Fire is opgenomen (aarde icoon in de menubalk) en daar ‘Local Horizon Chart’ heet in het Start menu. De windroos  zit ook in Labwin van Ole Eshuis maar helaas niet in het gratis programma Planetdance.  Het is handig maar niet perse noodzakelijk om je windroos op een transparantje te printen. Anders kun je de cirkel met daarin het noorden gemarkeerd het beste uitknippen en/of 50% verkleinen. Maar als dat niet lukt kun je je geboortegegevens aan mij mailen dan krijg je een PDF van je windroos die je zelf uit kunt printen. info@astrovera.nl