Astrologie en edelstenen

Zaterdag 30 april van Gabriele van Daele

Edelstenen zijn de ogen van de aarde en tegelijkertijd batterijen vol heilzame energie!Astrologie en edelstenen.
We begeven ons in goed gezelschap als we de edelstenen in het zonneke zetten: Ruusbroec, Van Maerlant, ook Paracelsus spraken er al over en Hildegard von Bingen genas er haar zieken mee aan de lopende band! Rudolf Steiner was er vol van en zorgde voor een herwaardering van het edelstenengebruik in de vorige eeuw.
Edelstenen doorstaan zelfs wetenschappelijk onderzoek. Ze bevatten kiezel, ijzer, magnesium enz. Die zó nodige stoffen voor ons welbevinden, die vrijkomen bij het langdurig op de huid dragen van edelstenen.

Gabriele komt ons leren maximale effecten te halen uit onze zegenrijkste vrienden uit de natuur. Dit alles mede via de wegen die wij als astrologen, extra tot onze beschikking hebben.
Breng uw hemelkaart mee, liefst met Transits en Secundaire Directie, en veel notitieruimte!

Gabriele werd geboren op 30 januari 1932 om 4.32 uur te Antwerpen. Sinds 1967 astrologe probeert zij inzicht, moed en vertrouwen te geven aan zoekende en lijdende mensen.
Ze sprak op vele congressen, hield ontelbare lezingen en leidde velen op in het kader van de Volkshogeschool Tijl (Uilenspiegel) en Lamme (Goedzak), die zij samen met haar man zaliger stichtte in 1975.    Zij gaven het befaamde ‘Gezondheidsboekje’ uit dat in 65.000 Vlaamse en Nederlandse gezinnen circuleert, en nog steeds niets aan actualiteit heeft ingeboet.
In haar 55 jarige loopbaan heeft Gabriele vele horoscopen ‘bekeken’ – ‘geschouwd’. Zij noemt ze liever ‘Hemelkaarten’ en probeert dan ook in het patroon dat zij ziet de bedoeling te snappen van wat       ‘de hemel’ in petto heeft voor deze specifieke en unieke mens.