Aspectenpatronen in de Geboortehoroscoop

Indien drie of meer horoscoopfactoren (lichten, planeten, punten) met elkaar in aspect staan, zijn er geometrische figuren in de horoscoop zichtbaar, driehoeken, vierhoeken, enz. Deze geometrische figuren worden aspectenpatronen genoemd. Veelal worden deze patronen op zich geduid waarbij weinig of geen rekening gehouden wordt met de aard en positie in teken en huis van de betrokken factoren, noch met eventuele bekrachtigingen van de aspecten in het patroon. Van elk patroon is wel iets bijzonders te zeggen, maar het wordt al snel te veel. Daarom zullen we ons beperken tot de driehoek- en mogelijk enkele vierhoekpatronen. Onder de geometrische driehoeken zijn er een aantal die geduid kunnen worden als leerdriehoeken. Aan de hand van een paar voorbeelden zullen eigenschappen van deze aspectenpatronen de revue passeren. Vervolgens kunnen de deelnemers eigen horoscooppatronen aan een analyse onderwerpen.

Cees Jansen