Declinaties

Zaterdag 23 februari kwam Christiane Nastri spreken over Declinaties

We gingen een kijkje nemen in de drie dimensies tussen hemel en aarde. De horoscoop ziet men op een blad tweedimensionaal, maar dat is een illusie! Door verder de verborgen dimensie (declinatie) te ontdekken en toe te passen, begrijpen we beter hoe anders sommige planeten werken. We ontdekken dan meer info over onszelf. We zullen dan ook opmerken waarom sommige planeten uit de Efemeriden niet op declinatiegraad staan en het belang ervan.

Christiane heeft verschillende voorbeeld-horoscopen getoond en er de nodige toelichting over gegeven aan de hand van verschillende afbeeldingen. Planeten buiten de dierenriemgrens. De banen van de planeten staan soms boven of onder de dierenriemgrens (Zodiac). Het is een smalle band van 8° aan weerszijden van de zonnebaan (ecliptica). De planeten bewegen zich binnen die gordel van 16°. Soms lopen ze buiten die grenzen (out of bounds of OOB) en krijgen dan ook een speciale betekenis. Vb Maan OOB: iemand die heel emotioneel kan reageren – Mercurius OOB: iemand die zeer scherpzinnig kan zijn enz… Deze info kan een verklaring geven waarom iemand zo is, wat niet altijd af te leiden is uit de horoscoop zelf. De moeite waard om te weten!

Christiane Nastri is geboren in Berchem (Antwerpen) op 17 maart 1945 om 08u35.

Na klassieke humaniora en studies als vertaalster-tolk werkte ze in de haven van Antwerpen. Later werd ze docente in technische hogescholen in Engeland. Nog later gaf ze les astrologie in Australië. Ze organiseerde een astrocruise op de Moezel en de Rijn, organiseerde astro-weekends in België, Italië en Frankrijk. Ze werkte 10 jaar lang al PR Cebesia en Cida in Italië. Ze heeft zich 2 volledig verdiept in Klassieke astrologie die vertaald is uit het Latijn. Haar consultpraktijk is sinds 30 jaar nu vnl. gericht op praktische relocatie (zich heroriënteren of richten op een bepaalde plaats) en Astro-Cartografie (op welke plaats op aarde kan ik het best functioneren) voor zakenlui en diplomaten.