Ontwikkelingen

Na de oprichting heeft Aquarius zich ontwikkeld tot een vereniging waarin astrologische uitwisseling met elkaar én gezelligheid voorop staan. Ons ledenbestand is de afgelopen twee decennia vrij contant en telt zo’n 75 leden, zowel Nederlanders als Vlamingen. De meeste oud bestuursleden en veel van de leden van het eerste uur zijn nog steeds lid.

Dat Aquarius een trouw ledenbestand heeft mag duidelijk zijn. En toch zijn nieuwe, jonge en startende astrologen van harte welkom om lid te worden. Nieuwe leden voelen zich vaak snel ‘thuis’ bij Aquarius, door het open karakter van het Genootschap . En ook sprekers komen graag terug voor een tweede, derde lezing. Een sfeer van warme nieuwsgierigheid maakt dat mensen zich snel op hun plek voelen.

Door een evenwichtig beleid, maar vooral door de fijne leden, heeft Aquarius zich ontwikkeld tot een stabiele astrologische vereniging, die meetelt. Aquarius heeft hierdoor een goede naam opgebouwd in de regio Brabant … ja zelfs in heel Nederland en Belgie. Voor de toekomst willen wij dit continueren door een gedegen aanbod van astrologisch lezingen en hiermee het astrologisch niveau hoog te houden.