Ontwikkelingen

Kenmerkend voor het genootschap is de ongedwongen sfeer in de onderlinge contacten. Het ledenbestand kenmerkt zich door veelzijdigheid en een grote interesse in elkaars kunnen en kennis die vaak veel verder gaat dan astrologie alleen. Leden met een uiteenlopende achtergrond en leeftijd vinden elkaar bij Aquarius waardoor er een unieke onderlinge genegenheid is gegroeid.
Het ledenbestand is vrij constant en telt zo’n 70 leden, zowel Vlamingen als Nederlanders.        

We verwelkomen graag nieuwe jonge startende astrologen. De ervaring leert dat, mede door het open karakter van het genootschap, nieuwe leden zich snel thuis voelen. Hoe kan het ook anders met Kreeft op de Ascendant.

In de loop van de jaren heeft Aquarius waardevolle contacten opgebouwd met sprekers uit België en Nederland.

Mede door een evenwichtig beleid en een goede onderlinge sfeer blijft het hoge astrologische niveau van het genootschap gehandhaafd.