De namen van de 72 Engelen

Op zaterdag 15 juni gaf Hanneke Lagache een lezing over DE NAMEN VAN DE 72 ENGELEN.

Hanneke gaf de volgende toelichting:Tien jaar geleden gaf ik voor Aquarius een lezing over de kabbalah en delevensboom, waarbij ook de relatie met astrologie aan de orde kwam.

In de lezing van 15 juni kwamen de namen van de 72 Engelen uit de traditie van de Kabbalah aan de orde. Je kunt rustig stellen dat de Kabbalah, levensboom en de Namen van de Engelen, nauw met astrologie en dus ook met de persoonlijke horoscoop, zijn verbonden.

Engelen vertegenwoordigen kosmische krachten en energievelden. In de Kabbalah worden engelen Malachim genoemd. Iedere Malachim heeft zijn of haar specifieke en unieke spirituele kwaliteit. Bijna altijd is het zo dat mensen een deel van de eigenschappen van de naam van de engel waarop zeeen afstemming hebben, kunnen herkennen. Dit geeft een gevoel van bevestiging dat je leven in harmonie is met de kosmos. Kennis van de Namen van de engelen met wie we verbonden zijn, kanons helpen bij onze weg van bewustwording.We onderscheiden de Naam van de engel die ons helpt bij ons dagelijks leven, de engel van de ziel,en de engel die verbonden is met onze ontwikkeling op het geestelijke vlak. Dit is de engel die ons inspireert bij onze spirituele ontwikkeling. De naam van de geestelijke engel is verbonden met onze geboortetijd. Ook dat zal tijdens de lezing aan de orde komen.Toen ik voor de eerste keer de eigenschappen van de Naam van de engel van de zon in mijn horoscoop las, sloeg ik het boek meteen dicht. Ik was verbijsterd. Hoe kon het in vredesnaam zijn dat er zoveel van wat er geschreven stond overeen kwam met mijn werk? Want hoe vaak werd ik er niet om afgewezen? En weet u? iedere astroloog heeft al de sleutel tot de kennis van deze Namen in handen. De horoscoop namelijk!Een aantal van de leden van onze vereniging kent me misschien nog van eerdere lezingen. Toch nog even voorstellen? Ik ben geboren in Amsterdam-Z. en ben sinds 1983 met harten ziel geïnteresseerd in astrologie, theosofie, esoterische astrologie van Alice Bailey, Kabbalah, levensboom en engelen,evenals met heilige geometrie waarin de zeven stralen van bewustzijn zijn geïntegreerd (kosmogrammen enz.). Het gaat altijd om bezieling