Doelstelling

Het Astrologisch Genootschap Aquarius heeft als doel het samenbrengen van geïnteresseerden in de astrologie en het delen van astrologische kennis op een ongedwongen en gezellige manier. Binnen het Belgisch-Nederlandse Genootschap trachten we zoveel mogelijk onze aanwezige kennis met elkaar te delen en zo onze leden naar een hoger astrologisch niveau te tillen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en standpunten van anderen. Deze visie gold bij de oprichting van Aquarius in 1985 maar is nog steeds actueel. Hiertoe organiseren wij bijeenkomsten en nodigen een spreker of spreekster uit voor het houden van een lezing over een specifiek astrologisch thema.

Ook onze eigen leden stimuleren wij om spreekbeurten te houden waarbij de sfeer van wederzijds respect mensen over hun beginners angst heen helpt. Aquarius heeft ten slotte niet voor niets Kreeft op de Ascendant van het Genootschap staan. Dit leidt tot een bijna familiaire sfeer waarbij respect voor elkaar en elkaars mening bij ons hoog in het vaandel staat.