In het begin ...

Het was al sinds 1982 dat er een aantal astrologen met enige regelmaat bij elkaar kwamen. Dit clubje van 7 mensen had de naam "Sinistra" aangenomen, genoemd naar een vaste ster in het sterrenbeeld Boogschutter. En omdat deze zeven tijdens astrologielessen merkten dat er onder hun leerlingen een grote behoefte bestond aan contact met gelijkgestemde geestverwanten, werd besloten een nieuwe vereniging op te richten. Dit besluit werd definitief gemaakt op 26 januari 1985, om 16.09 te Drunen.
De naam van de vereniging werd:

Het Astrologisch Genootschap Aquarius

Elk lid van het nieuw opgerichte genootschap benaderde vervolgens mensen met de mededeling dat er een eerste bijeenkomst zou worden gehouden in Breda. Het resultaat was dat er zo'n 70 mensen aanwezig waren! Een overweldigend succes. Het eerste bestuur van Aquarius bestond uit: Martien van Overeem, Riet de Bruin, Paul Dijkstra, Marcel Nijhuis, Elin van Overbeek, Axel Holtz en Huub van de Graaf. Huub van de Graaf is daarna 23 jaar de voorzitter gebleven van astrologisch genootschap Aquarius! Veel van onze leden van het allereersteerste uur zijn nog steeds lid.